سودوکو

سودوکو

عبارت ژاپنی Suuji  wa  Dokushin  Ni  Kagira  (سوجی وادوکوشـین نی کا گیرا) که به اختصارسودوکوخوانده میشود,یک واژه ژاپنی به معنای«ارقام باید تنها باشــند» است.یک جدول درابعاد 9×9 است که81 خانه دارد وبه 9 قسمت مساوی تقسیم شده است . درآمریکا ...

متن کامل »
رفتن به بالا